NBALeaguePass

NBALeaguePass

叶有三尖,似白牵牛叶而更光润。七、八月开细白花。

俗呼KT豆,KT、鹿音相近也。干姜本辛,炮之稍苦,故止而不移,所以能治里寒,非若附子行而不止也。

经水行后,加入四物汤服之,云能断产。慕而涎垂,愧而汗出,五液之自内牙龈肿烂,出臭水者∶芥菜秆烧存性,研末,频敷之,即愈。

结子大如麦粒,轻而有细棱,俗呼为大茴香,今惟以宁夏出者第一。每服五钱,白汤下,甚良。

每服半钱,煎枣子、米汤下。野生水涯,叶如韭而细长,可食。

叶似韭而阔,多白而无实。故能开怫郁而消沉积,通膈噎而散痰饮,治泄疟而止冷痛也。

Leave a Reply