12312e12[-1P]__

12312e12[-1P]__

若人困不能服者,灌入即活。藏器曰∶《尸子》云∶野鸭为凫,家鸭为。

数百为群,晨夜蔽天,而飞声如风雨,所至稻粱一空。腹中血及胆正如墨,可以书字。

一夜解下,挂看皆是小赤虫。又一种似鸬,而蛇头长项,冬月羽毛落尽,栖息溪岸,见人不能行,即没入水者,此即《尔雅》所谓头、鱼者,不入药用。

又方∶用砂入鲫鱼肉,煨过瓶收,待有霜刮取,如上法用。不可合芥子食,生时珍曰∶案∶《三元参赞书》言∶鳖性冷,发水病。

一云∶南藏器曰∶凡皆发疮疥。大者径一尺七、八寸。

 亦有红、白、黑、斑相间无常者。《异物志》名含光,言其脂肉夜有光也。

Leave a Reply